Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ το πλήρως δυναμικό web site Bitis.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2010.

www.bitis.gr