Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H ΙΤΒΙΖ ανέπτυξε την ιστοσελίδα της Εταιρίας ΣκυροδέματοςBETOMIXγια στην οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το προφίλ της επιχείρησης, την διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων και για τις εγκαταστάσεις της.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τοω Ιούλιο του 2013.

www.betomix.gr