Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε ο νέος δικτυακός τόπος της εταιρίας Agronuts S.A. η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και χονδρικό εμπόριο Αμυγδαλόψιχας και ξηρών καρπών.

To Νέο web site λειτουργεί σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και προβάλει τόσο την εταιρία, τις εγκαταστάσεις και πιστοποιήσεις της όσο και τα προιόντα που αυτή παράγει και εμπορεύεται.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012.

www.agronuts.gr