Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας Afrodite Hotel.

H ΙΤΒΙΖ ανέπτυξε την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου Αφροδίτη.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2012.

www.afrodite-astros.gr