Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H ΙΤΒΙΖ ανέπτυξε την ιστοσελίδα του Ι.Ι.Ε.Κ Αιγέας Εκπαιδευτική.

Μια εκπαιδευτική μονάδα ευέλικτη οργανωτικά, εξωστρεφής, αναγνωρισμένη σε εθνικό επίπεδο για το έργο της αλλά και το εργασιακό της ήθος, με πολλές επιτυχημένες διεθνείς συνεργασίες, με εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Μάιο του 2014.

www.aegeas.edu.gr