Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της δίγλωσσης (ελληνικά-αγγλικά) ιστοσελίδας της εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Μαλιακός – Κλειδί και όλων των βοηθητικών έργων και σχετικών δραστηριοτήτων.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες εφαρμογές για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες, τη λειτουργία και τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2016.

www.aegeanmotorway.gr