Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας για τον οργανισμό Φροντιστήρια ΚΟΡΥΦΗ.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες των φροντιστηρίων του οργανισμού.

Η νέα ιστοσελίδα λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2010.

www.korifi-fro.gr