Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Η Itbiz υλοποίησε ένα πρωτοποριακό site για την εταιρία ΤΕΜΚΑΤ Α.Ε.. Στο site βρίσκονται πληροφορίες για την εταιρία και για τις δραστηριότητες της. H ΤΕΜΚΑΤ είναι μια από τις παλαιότερες τεχνικές εταιρείες της Λάρισας, με δραστηριότητες σε πολλούς τομείς.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Οκτώβριο του 2010.

www..temkat.gr