Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ το πλήρως δυναμικό web site της ΠΕΔ Θεσσαλίας, ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.

Η νέα ιστοσελίδα παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δράσεις της Π.Ε.Δ.Θ., είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012.

www.pedthessalias.gr