Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ το website για την παιδική παχυσαρκία του Ν. Παίδων Αγλαϊα Κυριακού.

Επίσημος διαδικτυακός τόπος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας – Δράσεις για την Άσκηση και την Υγιεινή Διατροφή του Νοσοκομείου Παίδω Αθηνών Π & Α Κυριακού.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτωβρίου του 2012.

www.paidiaskisidiatrofi.gr