Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ το πλήρως δυναμικό web site Νέο Σχολείο.

Η itbiz έχει έδρα στη Λάρισα και δραστηριοποιείται σε όλο τον Ελλαδικό χώρο σε ανάπτυξη εφαρμογών Internet, ψηφιοποιήσεις, επιχειρηματική, τουριστική και πολιτιστική προβολή. Το πελατολόγιο της εταιρίας περιλαμβάνει τόσο επιχειρήσεις όσο και φορείς και οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012.

www.new-school.gr