Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Η ΙΤΒΙΖ ανέπτυξε την Ιστοσελίδα του λογιστικού γραφείου Αναστασίου Βάϊος και Συνεργάτες παρουσιάζοντας της υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση σε ιδιώτες και εταιρίες.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2013.

www.logistislarissa.gr