Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Web Site του Κτήματος Καράτζου, στο οποίο διοργανώνονται υπαίθριες εκδηλώσεις Άνοιξη και Καλοκαίρι.

Το Site περιλαμβάνει πληθώρα φωτογραφικού υλικού, πλήρη παρουσίαση των υποδομών και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η νέα ιστοσελίδα λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2008.

www.ktimakaratzou.gr