Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H itbiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας της τεχνικής εταιρείας ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε..

Αντικείμενο της Εταιρείας αποτελεί η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Δημόσιων ή Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, κυρίως ηλεκτρομηχανολογικών.

Το προσωπικό της Εταιρείας αποτελείται από διπλωματούχους μηχανικούς, εργοδηγούς, τεχνίτες και βοηθούς ηλεκτρολόγους με άρτια τεχνική κατάρτιση, εξειδίκευση στο αντικείμενο ενασχόλησης τους και μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2018.

www.kotrotsioutexniki.gr