Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H itbiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς.

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς συμβάλλει στην πνευματική ανάπτυξη του τόπου πάνω από 250 χρόνια.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική, διαθέτει Ψηφιακό Αποθετήριο, δυνατότητα αναζήτησης σε όλους τους τίτλους της Βιβλιοθήκης και των Συλλογών και λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2018.

www.library-zagora.gr