Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος

H ITBIZ ολοκλήρωσε την κατασκευή του δίγλωσσου (ελληνικά-αγγλικά) ηλεκτρονικού καταστήματος των Αμπελώνων Πουλτσίδη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λειτουργίες ηλεκτρονικών πωλήσεων, προώθησης προϊόντων καθώς και λειτουργίες διαχείρισης μεγάλου όγκου προϊόντων. Υλοποιήθηκε επίσης πλάνο βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης (SEO plan).

Το νέο e-shop είναι πλήρως δυναμικό και λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015.

www.karyos.gr