Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος

H ITBIZ ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος e-Fakos.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λειτουργίες ηλεκτρονικών πωλήσεων (χονδρικής και λιανικής) μπαταριών, φακών και αναλωσίμων. Επιπλέον περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λειτουργίες προώθησης προϊόντων καθώς και διαχείρισης μεγάλου όγκου προϊόντων.

Το νέο e-shop είναι πλήρως δυναμικό και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2016.

www.e-fakos.gr