Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος ARMOS Cash & Carry.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με την πώληση χαρτικών, αναλωσίμων και εξοπλισμού γραφείου.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πλήρως δυναμικό και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2013.

www.armos.com.gr