Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας ΑΕΝΟΛ Α.Ε..

Νέος πλήρως δυναμικός δικτυακός τόπος με πολλαπλές λειτουργίες αλληλεπίδρασης και ενημέρωσης του κοινού για προγράμματα, προκηρύξεις και επενδύσεις.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώμβριο του 2011.

www.aenol.gr