Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε ο δικτυακός τρόπος της επιχείρησης κατασκευής και εμπορίας Νεανικού Επίπλου Δρυάς – Αλευράς.

Το web site είναι δυναμικό και παρουσιάζει τις επιπλοσυνθέσεις που κατασκευάζει η επιχείρηση.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2007.

www.epiplodryas.gr