Ψηφιοποίηση και 3D Μοντελοποίηση αντικειμένων

Η Εταιρία μας έχει εμπειρία:

  • Στην πλήρη φοτορεαλιστική μοντελοποίηση μικρού και μεσαίου μεγέθους αντικειμένων.
  • Στην ανάπτυξη τρισδιάστατων (3D) ψηφιακών μοντέλων αντικειμένων και την ενσωμάτωση τους σε ψηφιακές πύλες και διαδικτυακούς τόπους

 

Η τεχνικές που εφαρμόζει η εταιρία μας βασίζονται σε ειδικές τεχνικές φωτογράφησης των αντικειμένων και ειδικό λογισμικό με το οποίο παράγονται τα τρισδιάστατα μοντέλα.

Τα παραγόμενα μοντέλα μπορούν να εξαχθούν σε πολλαπλούς μορφότυπους και να εισαχθούν σε τρίτα προγράμματα 3D modeling, ενώ μπορούμε να επέμβουμε στη γεωμετρία τους διορθώνοντας ατέλειες.

 

Παρουσιάζονται Δείγματα τρισδιάστατων μοντέλων (3D Models) μουσειακών αντικειμένων που δημιούργησε η εταιρία μας.