Η itbiz διαθέτοντας ισχυρή τεχνογνωσία στον χώρο του Internet και των διαδικτυακών τεχνολογιών αναλαμβάνει την υλοποίηση σύνθετων διαδικτυακών εφαρμογών και on-line συστημάτων.

Ψηφιακές πύλες για Τουρισμό – Πολιτισμό

 • Δυναμικές ιστοσελίδες υποστηριζόμενες από on-line βάσεις δεδομένων
 • Διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης αρχείων (file management)
 • Τουριστικές πύλες
 • Εικονικά μουσεία
 • Διαδικτυακές μηχανές κρατήσεων
 • 3D Virtual tours
 • Ειδικές εφαρμογές για smart phones
 • Οn-line απεικόνιση πληροφοριών με γεωγραφική αναφορά σε διαδραστικό χάρτη
 • On-line βάσεις δεδομένων

 

Εξειδικευμένα on-line συστηματα (Internet Applications)

 • Ηλεκτρονικές Αγορές (Shopping Centers)
 • On-line Ηλεκτρονικά Αρχεία
 • On-line CRM συστήματα
 • Εφαρμογές επιχειρηματικής συνεργασίας (collaboration)
 • Εφαρμογές παροχής on-line υπηρεσιών
 • Web based πληροφοριακά συστήματα
 • Intranets – Extranets
 • Εφαρμογές E-goverment (Πύλες και Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δήμων, οργανισμών κλπ)

 

E-Learning

 • Εφαρμογές ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση (Ε-Learning)
 • On-Line Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό με Συμβατότητα SCORM
 • On-Line Multimedia εκπαιδευτικό υλικό

 

Xρησιμοποιούμενες Τεχνολογίες

HTML 5, ASP, ASP.NET, Java, J2EE, JavaScript, Ajax, XML, PHP, Ruby, Perl, C, C++, Flash, VR technology, MS Exchange Server, MS SQL Server, MySQL

 

H itbiz αναλαμβάνει την υλοποίηση σύνθετων διαδικτυακών εφαρμογών και on-line συστημάτων σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ναύπλιο.