Η ITBIZ, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον χώρο της ανάπτυξης συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση, στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση LMS συστημάτων (Learning Management Systems) και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, κατά SCORM και AICC συμβατού.

 

Η ITBIZ είναι καταχωρημένη από την ADL, δημιουργό του πρωτοκόλλου SCORM, ως SCORM ADOPTER, τόσο όσον αφορά την πλατφόρμα της όσο και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

Σχετικές αναφορές πιστοποίησης από την ADL και το Πανεπιστήμιο Πειραιά

adl_1_big
LMS/LCMS Conformance

adl_2_big
Content Conformance
elearn_uni_peir
Βεβαίωση από Παν. Πειραιά

Εκπαιδευτικό Υλικό κατά SCORM 1.2, SCORM 2004 και AICC

Η ITBIZ αναπτύσσει Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτικό Υλικό το οποίο είναι συμβατό με τα πρωτόκολα SCORM και AICC και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Μπορεί να περιλαμβάνει εικόνα, ήχο, animation και video
 • Μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις και quiz αξιολόγησης
 • Μπορεί να δομηθεί με βάση τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις
 • Μπορεί να προέλθει από υλικό σε μορφή PowerPoint

 

Πλατφόρμες LMS

H ITBIZ παρέχει λύσεις που αφορούν την εγκατάσταση και παραμετροποίηση LMS Συστημάτων, τα οποία υποστηρίζουν τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση.

 

Συστήματα LMS για υποστήριξη σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση:

 • Δυνατότητα κατασκευής των on-line μαθημάτων, τα οποία μπορεί να είναι σε HTML μορφή ή σε multimedia μορφή.
 • Δυνατότητα για δημιουργία on-line τεστ και αξιολογήσεων τα οποία διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα.
 • Πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων
 • Ιδιωτικά μηνύματα, Forum μαθημάτων, ανακοινώσεις μαθήματος
 • Πολλαπλές δυνατότητες παρακολούθησης της μαθησιακής διαδικασίας ανά μάθημα
 • Καταγραφή της διαδρομής μαθητή σε μάθημα
 • Καταγραφή των αποτελεσμάτων των μαθητών στις On-line αξιολογήσεις
 • Παρακολούθηση της απόδοσης των μαθητών σε μάθημα
 • Ανάθεση εργασιών και repository ανά εκπαιδευόμενο
 • Καταχώρηση και παρακολούθηση βαθμολογιών εκπαιδευομένων
 • Στατιστικά μαθήματος
 • Δυνατότητα on-line εγγραφής σε μάθημα
 • Δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης των On-line εγγραφών
 • Δυνατότητα αναζήτησης σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό
 • Είναι συμβατά με τα πρότυπα SCORM/AICC, για την εισαγωγή πακετων εκπαιδευτικού υλικού
 • W3W, WCAG και Section 508

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Υποστήριξη πολλαπλών ρόλων χρηστών (διαχειριστής, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι)
 • Σύστημα δικαιοδότησης και ελέγχου της πρόσβασης των χρηστών
 • Δυνατότητες Customization σε επίπεδο προσθήκης λογοτύπου και χρωματικής προσαρμογής του συστήματος

 

Σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση (εικονικές τάξεις)

Η ITBIZ διαθέτοντας δικούς της Servers για την υποστήριξη σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, υλοποιεί συστήματα LMS που ενσωματώνουν εικονικές τάξεις.

 • Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος και ορισμός μέρας και ώρας των μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης
 • Οι συμμετέχοντες κάνουν login στο μάθημα την προκαθορισμένη ώρα και το μάθημα ξεκινά όταν εισέλθει και ο εκπαιδευτής.
 • Υποστήριξη Video και ήχου μέσω κάμερας και μικροφώνου για όλους τους συμμετέχοντες
 • Υποστήριξης live chat μεταξύ όλων των συμμετεχόντων
 • Blackboard (εικονικός πίνακας) μέσω του οποίου ο εισηγητής κάνει Live παρουσίαση με χρήση διαφανειών, αρχείων ή live σχεδιασμού
 • Λειτουργίες εικονικής τάξης, δυνατότητα εκπαιδευομένου να ζητήσει άδεια (raise hand) για να παρουσιάσει στον εικονικό πίνακα, δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων, κ.α.
 • Καταγραφή της τηλεδιάσκεψης και δυνατότητα προβολής των μαγνητοσκοπημένων αρχείων.

 

H ITBIZ αναλαμβάνει υπηρεσίες  ανάπτυξης συστημάτων εκπαίδευσης από απόσταση και ανάπτυξης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ναύπλιο.