Η ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης στο internet, αντιπροσωπεύει την εικόνα της ίδια της επιχείρησης. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, απλά και μόνο η ύπαρξη μίας ιστοσελίδας δεν έχει πλέον ιδιαίτερο νόημα. Αυτό που πραγματικά έχει αξία και αποφέρει κέρδη είναι η ιστοσελίδα να ξεχωρίζει έναντι του ανταγωνισμού, προωθώντας την εικόνα της επιχείρησης και προσελκύοντας νέους πελάτες.

Κατ΄αντίστοιχο τρόπο οι ψηφιακές πύλες οργανισμών και φορέων θα πρέπει να παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους χρήστες, εξυπηρετώντας τους σκοπούς του κάθε φορέα, ώστε να έχει νόημα η ύπαρξή τους.

Η ITBIZ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων και διαδικτυακών πυλών, ενσωματώνοντας σε κάθε περίπτωση τεχνολογίες αιχμής με στόχο σε κάθε περίπτωση τη διάκριση έναντι του ανταγωνισμού.

Υπηρεσίες για την κατασκευη ιστοσελιδων

 • Έρευνα ανταγωνισμού, καθορισμός στόχων
 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων (γραφιστική προσέγγιση, σχεδιασμός περιεχομένων, σύστημα πλοήγησης)
 • Κατασκευή ιστοσελίδων (με έμφαση στην λειτουργικότητα)
 • Ψηφιοποίηση – ψηφιακή επεξεργασία υλικού που θα αποτελέσει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων.
 • Κατασκευή, εγκατάσταση, παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου των ιστοσελίδων (CMS)
 • Ενσωμάτωση υποεφαρμογών που επαυξάνουν την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας
 • Ανάπτυξη Custom εφαρμογών και ενσωμάτωσή τους στην ιστοσελίδα
 • Τεχνικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας
 • Ενέργειες προώθησης – Βελτίωση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης (SEO)

 


Τύποι Ιστοσελίδων (web site):

 • Ιστοσελίδες εταιρικής παρουσίασης
 • Ιστοσελίδες παρουσίασης φορέων και οργανισμών
 • Ιστοσελίδες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ολοκληρωμένοι εταιρικοί δικτυακοί τόποι (Web Site)
 • Πλήρως δυναμικά web site (υποστηριζόμενα από CMS)
 • Ψηφιακές πύλες


Βασικοί άξονες σχεδιασμού και ανάπτυξης (κατασκευή ιστοσελιδών)

Το Internet αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας που διαφέρει από τα συμβατικά διαφημιστικά μέσα, έχει δικούς του κανόνες, βασίζεται σε ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία και είναι αλληλεπιδραστικό. Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του Internet η itbiz κατά το σχεδιασμό και κατασκευή των ιστοσελίδων, λαμβάνει υπ’όψη μία σειρά από παράγοντες που διασφαλίζουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους πελάτες της. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες είναι οι ακόλουθοι:

 • Σύγχρονος γραφιστικός σχεδιασμός της ιστοσελίδας
 • Responsive σχεδιασμός
 • Βέλτιστη λειτουργικότητα
 • Σωστά δομημένο σύστημα πλοήγησης που βοηθά τον χρήστη να εντοπίσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που τον ενδιαφέρει
 • Ολοκληρωμένη παρουσίαση περιεχομένου
 • Αποφυγή παραγόντων που εμποδίζουν την παρουσίαση των ιστοσελίδων από τις μηχανές αναζήτησης
 • Ενσωμάτωση πολυμεσικών στοιχείων
 • Ενσωμάτωση αλληλεπιδραστικών λειτουργιών
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και των στόχων που θέλει να πετύχει μέσω του web site, επιλέγεται η κατάληλη τεχνική λύση για την ανάπτυξη των ιστοσελίδων, προσαρμόζονται κατά περίπτωση οι προαναφερθείσες λειτουργίες ή αναπτύσσονται και νέες πιο εξειδικευμένες λειτουργίες εάν υπάρχει ανάγκη.

 

Xρησιμοποιούμενες Τεχνολογίες για την κατασκευη ιστοσελιδων

HTML5, PHP, ASP, ASP.NET, Java, J2EE, JavaScript, Ajax, XML, Ruby, Perl, C, C++, Flash, VR technology, MS Exchange Server, MS SQL Server, MySQL, open source CMS συστήματα

 

H ITBIZ αναλαμβάνει το σχεδιασμό και κατασκευή ιστοσελίδων σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ναύπλιο.