Η ITBIZ αναλαμβάνει να δώσει λύσεις σε επιχειρηματικές ανάγκες αναπτύσσοντας λογισμικό το οποίο είναι σχεδιασμένο πάνω στις ιδιαίτερες απαιτήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Διαδικασία για την ανάπτυξη λογισμικού

 • Διερεύνηση αναγκών πελάτη
 • Καθορισμός προδιαγραφών σε συνεργασία με τον πελάτη
 • Καθορισμός πλαισίου του έργου (χρόνος, κόστος, τρόπος συνεργασίας)
 • Σχεδίαση του συστήματος με βάση τις προδιαγραφές και καθορισμός των λειτουργικων του χαρακτηριστικών σε συμφωνία με τον πελάτη
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Ολοκλήρωση της εφαρμογής λογισμικού και έλεγχοι καλής λειτουργίας
 • Εγκατάσταση και παράδοση της εφαρμογής και των εγχειριδίων χρήσης

 

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

 • Κατασκευή εξειδικευμένου λογισμικού για επαγγελματικούς κλάδους (Σειρά λογισμικού Light Business)
 • Κατασκευή προγραμμάτων ελέγχου παραγωγής
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού
 • Προγράμματα εμπορικής διαχείρισης και ελέγχου αποθήκης
 • Υποστήριξη από απόσταση του λογισμικού που αναπτύσσουμε

 

Τύποι εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού

 • Λογισμικό ελέγχου παραγωγής
 • Πρόγραμμα κοστολόγησης
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης αποθήκης
 • Λογισμικό διαχείρισης πελατολογίου (CRM)
 • Λογισμικό διαχείρισης εργασιών / υπηρεσιών
 • Λογισμικό παρακολούθησης ταμείου
 • Λογισμικό ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης σε δικτυακό περιβάλλον
 • Εφαρμογές βάσεων δεδομένων
 • Λογισμικό μηχανοργάνωσης

 

Χρησιμοποιούμενες Τεχνολογίες

ASP, ASP.NET, MS SQL Server, C, C++, DELPHI, MS Access

 

Η ITBIZ παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε: Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ναύπλιο