Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας της καταδυτικής σχολής ScubaLife.gr.

Η έμφαση στην ποιότητα όλων των σχεδιαστικών και λειτουργικών στοιχείων χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δουλειά.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2015.