Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ ο σχεδιασμος ιστοσελιδας του προγράμματος FocusProject.gr.

Το πρόγραμμα εξυπηρετεί την ιδιαίτερα επιτακτική στις μέρες μας ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη της ενωμένης Ευρώπης.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015.