Οι λύσεις της ITBIZ όσον αφορά την κατασκευή ιστοσελίδων (web sites) απευθύνονται τόσο σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να προωθήσουν τις δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες τους στην Ελληνική και Παγκόσμια Αγορά.

Κάθε λύση διαμορφώνεται με βάση τις εξής παραμέτρους:

 • Τον επιδιωκόμενο στόχο
 • Την έρευνα του ανταγωνισμού
 • Το διαθέσιμο προϋπολογισμό
 • Τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες

Η διαφοροποίηση και συγκριτικό πλεονέκτημα της ΙΤΒΙΖ είναι ότι μπορεί να προσφέρει την καλύτερη λύση ώστε να καλύπτονται όλες οι παραπάνω παράμετροι διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τον καλύτερο δείκτη κόστους προς όφελος.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά ενδεικτικά πακέτα λύσεων.

Σε κάθε περίπτωση η κάθε λύση προσαρμόζεται απόλυτα στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας.

Web site Starter 600€

 • Γλώσσα: Ελληνικά
 • Τύπος: Δυναμικό
 • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης: ΝΑΙ
 • SEF URL’s: ΝΑΙ
 • Περιεχόμενο Παρουσίασης: Μικρό
 • Νέα / Ανακοινώσεις: ΝΑΙ
 • Banners: NAI
 • Φόρμα επικοινωνίας: NAI
 • Διαδραστικός χάρτης: NAI
 • Photo Gallery: OXI
 • Βιβλιοθήκη Εγγράφων: ΟΧΙ
 • Video Gallery: ΟΧΙ
 • Ειδικές φόρμες επικοινωνίας: ΟΧΙ
 • Ειδικές λειτουργίες: ΟΧΙ
 • Λειτουργίες: Αναζήτηση, Στατιστικά, Social Sharing

Web site Basic 800 €

 • Γλώσσα: Ελληνικά
 • Τύπος: Δυναμικό
 • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης: ΝΑΙ
 • SEF URL’s: ΝΑΙ
 • Περιεχόμενο Παρουσίασης: Μικρό
 • Νέα / Ανακοινώσεις: ΝΑΙ
 • Banners: NAI
 • Φόρμα επικοινωνίας: NAI
 • Διαδραστικός χάρτης: NAI
 • Photo Gallery: NAI
 • Βιβλιοθήκη Εγγράφων: NAI
 • Video Gallery: ΟΧΙ
 • Ειδικές φόρμες επικοινωνίας: ΟΧΙ
 • Ειδικές λειτουργίες: ΟΧΙ
 • Λειτουργίες: Αναζήτηση, Στατιστικά, Social Sharing

Web site Professional 1.000 €

 • Γλώσσα: Ελληνικά
 • Τύπος: Δυναμικό
 • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης: ΝΑΙ
 • SEF URL’s: ΝΑΙ
 • Περιεχόμενο Παρουσίασης: Μεσαίο
 • Νέα / Ανακοινώσεις: ΝΑΙ
 • Banners: NAI
 • Φόρμα επικοινωνίας: NAI
 • Διαδραστικός χάρτης: NAI
 • PhotoGallery: NAI
 • Βιβλιοθήκη Εγγράφων: NAI
 • Video Gallery: NAI
 • Ειδικές φόρμες επικοινωνίας: NAI
 • Ειδικές λειτουργίες: ΟΧΙ
 • Λειτουργίες: Αναζήτηση, Στατιστικά, Social Sharing

Web site Advanced 1.100+ €

 • Γλώσσα: Ελληνικά / Αγγλικά +
 • Τύπος: Δυναμικό
 • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης: ΝΑΙ
 • SEF URL’s: ΝΑΙ
 • Περιεχόμενο Παρουσίασης: Μεσαίο – Μεγάλο
 • Νέα / Ανακοινώσεις: ΝΑΙ
 • Banners: NAI
 • Φόρμα επικοινωνίας: NAI
 • Διαδραστικός χάρτης: NAI
 • PhotoGallery: NAI
 • Βιβλιοθήκη Εγγράφων: NAI
 • Video Gallery: NAI
 • Ειδικές φόρμες επικοινωνίας: NAI
 • Ειδικές λειτουργίες: NAI
 • Λειτουργίες: Αναζήτηση, Στατιστικά, Social Sharing

 

Ενδικτικά οι ειδικές λειτουργίες περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη πολλαπλών μενού πλοήγησης
 • Σύστημα εγγραφής μελών με δικαιώματα ανάρτησης περιεχομένου ή αποστολή δεδομένων προς την επιχείρηση
 • Ανάπτυξη ειδικών περιοχών του web site που θα είναι προσβάσιμες σε εγγεγραμμένα μέλη
 • Ανάπτυξη πολλαπλών κατηγοριών περιεχομένου με διαφοροποιημένη παρουσίαση ανάλογα με τον κάθε τύπο περιεχομένου
 • Ανάπτυξη εξελιγμένων διαδραστικών χαρτών με κατηγοριοποίηση των σημείων παρουσίασης
 • Ενσωμάτωση ειδικών directories και καταλόγων
 • Πολλαπλή κατογοριοποίηση περιεχομένου
 • Ανάπτυξη παραμετροποιημένων αναζήτησεων με βάση δομημένα στοιχεία τεκμηρίωσης περιεχομένου
 • Ενσωμάτωση λειτουργικότητας Image mapping
 • Ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών (Surveys) με αυτόματο υπολογισμό αποτελεσμάτων
 • Αποστολή SMS σε εγγεγραμμένους χρήστες
 • Ειδικές εφαρμογές που απαιτούν υλοποίηση υπολογισμών με βάση τις παραμέτρους του χρήστη
 • Υπο-συστήματα Ticketing
 • Υπο-συστήματα booking (κρατήσεων)
 • Ειδικά υποσυστήματα επικοινωνίας
 • Download Areas
 • Σύνδεση με τρίτα συστήματα με XML
 • Διασυνδέσεις και αυτόματη παρουσίαση περιεχομένου από κοινωνικά δίκτυα
 • Προσθήκη λειτουργιών όπως καιρός, εορτολόγια, ημερολόγια κλπ
 • Ενσωμάτωση Newsletter
 • Testimonials
Γ ια την προσέλκυση κοινού σε ένα web site μπορεί να υλοποιηθούν σειρά προωθητικών ενεργειών που ξεκινούν από τη βασική βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO) έως και σύνθετες διαφημιστικές καμπάνιες.

Μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες προώθησης στο Internet (ψηφιακό marketing).