Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της πλατφόρμας ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση learn.cultureacademy.gr.

Η πλατφόρμα είναι πλήρως δυναμική και έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει πολλαπλά courses τόσο ασύγχρονης όσο και σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης, με μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών.