Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς www.library-zagora.gr

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη.