Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας της Συμβουλευτικής / Τεχνικής εταιρίας www.tetris-built.com

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία.