Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας παρουσίασης του επενδυτικού εργαλείου www.prospect-club.com.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει το project.