Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας της Διαφημιστικής εταιρίας DELTA ADV. www.delta-adv.gr.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η διαφημιστική εταιρία.