Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας www.atts.gr του Ι.Ε.Κ. Atts με έδρα τη Ρόδο.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση.