Η ITBIZ ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της επίσημης διαδικτυακής τουριστικής πύλης του Δήμου Τεμπών www.gotempi.gr, με πλήρη παρουσίαση των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες εφαρμογές για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τις δράσεις, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις κ.ά του Δήμου Τεμπών.