Η ITBIZ ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της επίσημης διαδικτυακής ψηφιακής πύλης του Δήμου Λαρισαίων www.larissa-dimos.gr, με πληροφόρηση για τα θέματα του Δήμου αλλά και παρουσίαση των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες εφαρμογές για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τις δράσεις, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις κ.ά του Δήμου Λαρισαίων.