Μεγάλα Συστήματα
14 Σεπτεμβρίου 2014
Ανάπτυξη πλατφόρμας ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της...
13 Μαρτίου 2013
Το ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑ υλοποιήθηκε με ανάπτυξη πλήρως Custom Κώδικα (ΙΤΒΙΖ – CMS) και χρήση τεχνολογιών...