Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η κατασκευή της ιστοσελίδας για το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών www.ipsw.gr.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου.